Allin Restaurant & Bar & Pizza

Bajkalská 9
831 04 Bratislava

Rezervácie/donáška:
+421 2 2086 2231
+421 901 919 166

Email: mrkvova@allinbar.sk
Návrhy a pripomienky: info@allinbar.sk